PL
Ez. 47, 8-9: “He said to me: «This water flows toward the eastern region and goes down into the Arabah, where it enters the Dead Sea. When it empties into the sea, the salty water there becomes fresh. Swarms of living creatures will live wherever the river flows. There will be large numbers of fish, because this water flows there and makes the salt water fresh; so where the river flows everything will live.»”

POLISH DELTA MEDIA FOUNDATION

About us

Over the past several years, thanks to the development of technology, the form of content delivery to the public has changed significantly . These changes in 2020 were accelerated by the COVID 19 pandemic, causing much of the content created to start being distributed through social media and streaming platforms.

As people who are actively involved in society, we see that traditional forms of content delivery are becoming less and less popular, especially among the younger generation.

We see the need to share Jesus with other people through the Internet and television where we can reach a group of recipients that grows bigger and bigger every year. That is why the Polish Delta Media Foundation was created.

THE GOSPEL

Our mission

Our mission is to reach with the Gospel as many people as possible in Poland and Slavic countries. We want to realize this undertaking by creating film materials promoting universal values which are reflected in God’s Word. We want to create these materials in cooperation with the leaders of Christian Churches in Poland, Russia, Ukraine and Belarus.
The Word of God is our foundation that stands above denominations, so we want the content we create to help churches to develop media as a modern tool for evangelism.

PEOPLE AND EXPERIENCE

What makes us different

The Foundation is formed by people who have realized such events as Open’er Festival, Krakow Live Festival, Orange Warsaw Festival and well-known television programs: Dancing with the Stars, Your Face Sounds Familiar or Poland’s Got Talent.

Thanks to our experience and access to a television studio with the most modern transmission vehicle in Poland, we are able to produce programs of the highest quality.

VIDEOS

What we’ve done

Egor (Rosja)

“The message of peace is especially timely in times of fear and doubt. Thanks for the Word! God bless you!”

Alexei (Russia)

“It was extremely interesting to hear about the history of the Bible. Great research!”

Olga (Belarus)

“I received encouragement through the Pastor’s words. Thank you from the bottom of my heart!”

Egor (Russia)

“The message of peace is especially timely in times of fear and doubt. Thanks for the Word! God bless you!”

Aleksiej (Russia)

“It was extremely interesting to hear about the history of the Bible. Great research!”

Olga (Belarus)

“I received encouragement through the Pastor’s words. Thank you from the bottom of my heart!”

HOW YOU CAN HELP

Get involved

PRAY
FOR US

BECOME
A VOLUNTEER

DONATE

POLISH DELTA MEDIA FOUNDATION

KRS 0000905698
NIP 5242920557
REGON 389202080

CONTACT

ul. Elektronowa 10
03-219 Warsaw
Poland
Phone: +48 609 905 955,

+48 501 127 668
contact@pfdm.com.pl

SUPPORT

IBAN PLN:
51 1140 1977 0000 4214 3400 1001

IBAN USD:
94 1140 1977 0000 4214 3400 1003

IBAN EUR:
24 1140 1977 0000 4214 3400 1002

Privacy policy

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

 1. Informacje ogólne
  1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: pfdm.com.pl
  2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: POLSKA FUNDACJA DELTA MEDIA z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Elektronowa 10, 03-219 Warszawa, Polska, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000905698.
  3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: contact@pfdm.com.pl
  4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
  5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
   • Prezentacja oferty lub informacji
  6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
   • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
 1. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora
  1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Hosting
  1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera zewnętrznego operatora: home.pl
  2. Dane rejestrowe firmy hostingowej: home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000431335, REGON 811158242, NIP 8522103252.
  3. Pod adresem https://home.pl możesz dowiedzieć się więcej o hostingu i sprawdzić politykę prywatności firmy hostingowej.
  4. Firma hostingowa:
   1. stosuje środki ochrony przed utratą danych (np. macierze dyskowe, regularne kopie bezpieczeństwa),
   2. stosuje adekwatne środki ochrony miejsc przetwarzania na wypadek pożaru (np. specjalne systemy gaśnicze),
   3. stosuje adekwatne środki ochrony systemów przetwarzania na wypadek nagłej awarii zasilania (np. podwójne tory zasilania, agregaty, systemy podtrzymania napięcia UPS),
   4. stosuje środki fizycznej ochrony dostępu do miejsc przetwarzania danych (np. kontrola dostępu, monitoring),
   5. stosuje środki zapewnienia odpowiednich warunków środowiskowych dla serwerów jako elementów systemu przetwarzania danych (np. kontrola warunków środowiskowych, specjalistyczne systemy klimatyzacji),
   6. stosuje rozwiązania organizacyjne dla zapewnienia możliwie wysokiego stopnia ochrony i poufności (szkolenia, wewnętrzne regulaminy, polityki haseł itp.),
   7. powołała Inspektora Ochrony Danych.
  5. Firma hostingowa w celu zapewnienia niezawodności technicznej prowadzi logi na poziomie serwera. Zapisowi mogą podlegać:
   1. zasoby określone identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów – stron, plików),
   2. czas nadejścia zapytania,
   3. czas wysłania odpowiedzi,
   4. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
   5. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
   6. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
   7. informacje o przeglądarce użytkownika,
   8. informacje o adresie IP,
   9. informacje diagnostyczne związane z procesem samodzielnego zamawiania usług poprzez rejestratory na stronie,
   10. informacje związane z obsługą poczty elektronicznej kierowanej do Operatora oraz wysyłanej przez Operatora.
 3. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych
  1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
   • firma hostingowa na zasadzie powierzenia,
   • kurierzy,
   • operatorzy pocztowi,
   • operatorzy płatności,
   • operatorzy systemu komentarzy,
   • operatorzy rozwiązania typu chat online,
   • kancelarie prawne i windykatorzy,
   • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony,
   • firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora.
  2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
  3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
   • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
   • ich sprostowania,
   • usunięcia,
   • ograniczenia przetwarzania,
   • oraz przenoszenia danych.
  4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
  7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 4. Logi Administratora
  1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.
 5. Istotne techniki marketingowe
  1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 6. Informacja o plikach cookies
  1. Serwis korzysta z plików cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
   1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   2. realizacji celów określonych powyżej w części “Istotne techniki marketingowe”;
  5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
 7. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
  1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
  2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
   1. Edge
   2. Internet Explorer
   3. Chrome
   4. Safari
   5. Firefox
   6. Opera

Urządzenia mobilne:

   1. Android
   2. Safari (iOS)
   3. Windows Phone